Донецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Андріївського селищного Будинку культури

  • 362

Донецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Андріївського селищного Будинку культури.

До участі у конкурсі допускаються особи які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

- відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

 

Кожен кандидат на посаду під час проведення конкурсу презентує програми розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п'ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що  будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси до Донецької селищної ради за адресою: 64250, смт Донець,  вул. Центральна, 40, [email protected]. Кінцева дата прийняття документів - 20 березня 2022 року.

Місце проведення конкурсу: смт Донець,  вул. Центральна, 40, приміщення Донецької селищної ради, 01 квітня 2022 року, 10:00 год.

З питань участі у конкурсі звертатись до відділу культури, молоді та спорту Донецької селищної ради за адресою: смт Донець,  вул. Центральна, 3.