Умови та оплата праці директора Андріївського селищного Будинку культури

  • 299

Умови праці

          директора Андріївського селищного Будинку культури

Директор Будинку культури зобов'язаний:

- керувати роботою Будинку культури з усіх видів діяльності відповідно до чинного законодавства України;

- сумлінно виконувати свої посадові обов`язки, які визначаються посадовою інструкцією;

- координувати організацію культурної роботи серед населення Андріївського старостинського округу;

- брати участь в організації та проведенні оглядів, фестивалів, свят, самодіяльної народної творчості, проводити комплексну роботу по відродженню, збереженню традицій, звичаїв і обрядів, у тому числі місцевих;

- вести облік і встановлену звітність;

- контролювати дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- забезпечувати складання в установленому порядку кошторису, планів використання бюджетних коштів та подавати його до відділу культури, молоді та спорту Донецької селищної ради;

- вирішувати і контролювати питання пов'язані з матеріально-технічною базою закладу, поточними та капітальними ремонтами, підготовкою закладу до роботи в осінньо-зимовий період;

- спрямовувати діяльність працівників Будинку культури на визнання його іміджу;

- забезпечувати Будинок культури кваліфікованими кадрами;

- впроваджувати нові прогресивні форми і методи діяльності, господарювання, створювати умови для високопрогресивної праці;

- створювати безпечні і сприятливі умови для роботи колективу;

- здійснювати контроль за творчою діяльністю працівників Будинку культури;

- дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, зміцнення трудової (виконавської) дисципліни;

- надавати звітність до відділу культури, молоді та спорту Донецької селищної ради у встановлені терміни  згідно внутрішніх листів, наказів органу управління;

- виконувати вимоги зі збереження та нерозголошення конфіденційної інформації та виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних»;

- виконувати інші завдання та обов`язки в межах посадових обов`язків за окремими розпорядженнями Донецької селищної ради, наказами відділу культури, молоді та спорту Донецької селищної ради.

 

За виконання обов’язків, керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до чинного законодавства України.

 

Умови оплати праці

 

директора Андріївського селищного Будинку культури Донецької селищної ради

 

            Оплата праці директора Андріївського селищного Будинку культури Донецької селищної ради здійснюється на підставі наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

 

 

 

Тарифний розряд

Посадовий оклад

Доплата за вислугу  років

7

8

9

12

 

 

6133,00

 

до 30% залежно від стажу роботи, а саме:

 

- 10 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад три роки;

-20 відсотків посадового окладу — за наявності стажу - роботи понад 10 років;

- 30 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад 20 років;