Увага конкурс!!!

  • 922

 

Фото без опису

Донецька селищна рада Балаклійського району Харківської області оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико- санітарної допомоги» Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення сесії Донецької селищної ради  від 28.01.2021р .№ 175-VІІІ  “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико- санітарної допомоги» Донецької селищної ради, рішення сесії Донецької селищної ради від 28.01.2021р. № 176-VІІ «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико- санітарної допомоги» Донецької селищної ради ,  та розпорядження селищного голови Донецької селищної ради від 18лютого 2021р. «Про утворення складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико- санітарної допомоги» Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство « Центр первинної медико- санітарної допомоги» Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

Скорочена найменування українською мовою: КНП « ЦПМСД» Донецької селищної ради

 

Юридична адреса : 64200, : 64250, Україна, Харківська область, м.Балаклія вулиця Соборна 98

 Фактичне місцезнаходження закладу: 64250, Україна, Харківська область, Балаклійський район, смт Донець, вулиця Центральна 5

 

Основні напрямки діяльності закладу: зазначені в Статуті підприємства (додається).

 

Структура закладу: затверджується директором підприємства  за погодженням із засновником (додається).

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 19  лютого 2021 року

 

Дата кінцевого строку приймання документів: 04 березня 2021 року

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 64250, Україна, Харківська область, смт Донець вул. Центральна  буд.40.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05749) 91-7-24

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття документів претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я (чинні на дату розкриття документів претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу (після 17-00 04.03.2021);

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Охорона здоров’я”.

Стаж роботи на керівних посадах – не менше 3 років

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:

    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 “Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я”.

 

Дата проведення конкурсу:

 

05 березня  2021 року — засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 

Місце проведення конкурсу та адреса: Донецька селищна рада (64250, Україна, Харківська область, смт Донець вулиця Центральна , 40.