Протокол №1

  • 463

  П Р О Т О К О Л    №  1

 

ЗАСІДАННЯ   ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 

                                       від  19  січня  2021  року