Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я      № 03/02-30 Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку Донецької територіальної громади 

 • 927

Фото без опису

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я      № 03/02-30

 

          Від 12 січня 2021 року

 

Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки
Стратегії
розвитку Донецької територіальної громади    

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11 листопада 2015 року № 932:

 

 1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Донецької територіальної громади (додаток №1).

 

 1. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку Донецької територіальної громади (додаток №2).

 

 1. Контроль виконання даного розпорядження залишаю за собою.        
   


Селищний голова                                                            А.П.НАЗДРАЧОВ                  
 

 

Додаток №1

до розпорядження

від 12.01.2021 р. № 03/02-30

 

 

Положення

про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку

Донецької територіальної громади

І. Загальні положення.

      Робоча група створюється з метою організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Донецької територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія).

      Робоча група формується з представників виконкому, громадських, бізнесових кіл, депутатів та спеціалістів селищної ради, небайдужих жителів громади, фахівців з питань планування розвитку громади (в т. ч. представників навчальних  закладів та установ), спеціалістів з питань освіти, медицини, культури, спорту та житлово –комунального господарства, тощо.

      Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного  голови.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються  окремо.

       Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

ІІ. Функції.

       Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проєкт Стратегії розвитку громади;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку територіальної громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово - технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку територіальної громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може брати участь у розробці інноваційних проєктів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку територіальної громади в межах Стратегії;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед жителів територіальної громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію розвитку;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проєктів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго – і короткострокових цілей;
 • розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних виконавців для забезпечення реалізації Стратегії;
 • формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • формує робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально - психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проєкт Стратегії розвиткуна затвердження Донецькій селищній раді.

         ІІІ. Повноваження / правові гарантії діяльності Робочої групи.

       Організація роботи Робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. Забезпечення поточної та технічної підготовки та проведення засідань Робочої групи здійснює секретар. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Робочої групи.

      За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова Робочої групи, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи та секретар групи.

        У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його функції здійснює заступник голови групи.

        Засідання робочої групи є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

        Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в організаціях, установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання; структурних підрозділах виконкому;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед громад ОТГ з питань розробки і втілення Стратегії в громаді та значення її необхідності;
 • вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально - економічної ситуації в Донецькій територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку;
 • брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проєкту Стратегії розвитку, економічного і соціального розвитку міста;
 • розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов'язаних з розробкою Стратегії розвитку.

IV.Обов'язки (відповідальність) робочої групи.

         Члени робочої групи:

 • виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку Донецької  територіальної громади.
 • несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань Стратегії розвитку.

 

 

Керуюча справами (секретар )

виконавчого комітету                                                                              Н.В.Черненко