Про роботу відділу містобудування, архітектури та земельних відносин

  • 776

4.07.2020 опубліковано Закон України 711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», яким визначено нові підходи в розробці земельної та містобудівної документації, які спростять життя громадянам, територіальним громадам як великих міст, так і сільським, бізнесу. Відповідно до даного  Закону України:

  •  визначається, що планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них;
  • вводиться нове поняття комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.
  • визначається, що план зонування території (зонінг) є не окремою містобудівною документацією, а складовою частиною комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту, що визначає умови та обмеження використання території у межах визначених функціональних зон;
  • запроваджується поняття функціональної зони території – визначена комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, планом зонування території частина території територіальної громади, щодо якої визначений певний набір дозволених (переважних (основних) та супутніх) видів цільового призначення земельних ділянок та відповідно до законодавства встановлені обмеження у використанні земель у сфері забудови;
  • встановлюється, що обмеження у використанні земель (територій), визначених комплексним планом, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, підлягають внесенню до містобудівного кадастру, а також Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр»

17.06.2021 року відбулись публічні закупівлі на виконання робіт з розробки Комплексного плану просторового розвитку території Донецької селищної територіальної громади.

 Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та екології  інформуємо, про те  що продовжується робота над створенням сучасної бази даних громади та системи управління ресурсами громади Донецької селищної ради.

    На даному етапі відбувається збір, систематизація та аналіз існуючих наборів даних (топографо-геодезичних та картографічних матеріалів), які представляють географічну інформацію в контексті загальної моделі даних ГІС (векторні об'єкти, растри, мережі і т.д.). Також проводиться робота з наповненням адресного реєстру населених пунктів, які входять до складу Донецької громади.

    Закінчилося створення набору  фотоабрисів території Донецької селищної територіальної громади (геодезична зйомка електромереж та фотофіксація об’єктів просторових даних на території).