ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

  • 835

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення посади директора

Андріївського ліцею№2

Донецької селищної  ради

Ізюмського району Харківської області

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Андріївський ліцей №2 Донецької селищної  ради Ізюмського району Харківської області (вул. Шевченка,буд. 1, смт.Андріївка, Балаклійський район, Харківська область, 64220)

Найменування посади та умови оплати праці

Директор закладу освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу МОН від 26.09.2005

№ 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Посаду директора закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні  магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відбору, місце та срок їх подання

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти особисто подає такі документи:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

  • копія паспорта громадянина України; 

  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

  • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою; 

  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 

  • довідка про відсутність судимості; 

  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; 

  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.  

Документи подаються особисто (або уповноваженою особою згідно з довіреністю особи) з 20 вересня по 15 жовтня 2021 року

Документи перевіряються з 18 жовтня 2021 року по 22 жовтня 2021 року до 17 год.00 хв. у Донецькій селищній раді, вулиця  Центральна, 40, смт.Донець, 64250

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

-прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії; 

-оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

-прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; 

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимог;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору:

-перевірка на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування;

- перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного відбору;

- надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору на розгляд сесії селищної ради;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Дата проведення 25 жовтня 2021року  о 10.00

Місце проведення: Донецька селищна рада, вулиця  Центральна, 40, смт.Донець, 64250.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Прись-Бикова Анна Юріївна

Тел. 057-49-91-4-12, 057-49-91-7-15

e-mail: donetsotg@ukr.net

 

 

 

 

Донецький селищний голова Анатолій НАЗДРАЧОВ

                     

 

 

 

 

Фото без опису