Протокол №10

  • 240

       

П Р О Т О К О Л    №  10

 

 

ПОЗАЧЕРГОВОГО

ЗАСІДАННЯ   ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

 від  07  вересня   2021  року