Оголошується конкурс з визначення програм розроблених інститутами громадянського суспільства

 • 304

Фото без описуОголошується конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році. Конкурс проводиться в рамках виконання обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10 червня 2021 року № 140-VIII.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, за рахунок яких надається фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства (на конкурсній основі) для реалізації проєктів з метою сприяння розвитку громадянського суспільства, затвердженого рішенням обласної ради 10 червня 2021 року №140-VIII (далі – Порядок).

Метою конкурсу є створення сприятливих умов для розвитку в області інститутів громадянського суспільства відповідно до визначених напрямів.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

 • розвиток громадянського суспільства, посилення ролі громадських організацій у прийнятті рішень;
 • аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень фокусних груп, експертних опитувань та інших заходів з визначення пріоритетних напрямів розвитку і проблем територіальних громад області та ступеня їх вирішення місцевими органами влади;
 • культурно-просвітницька діяльність національно-культурних товариств області;
 • національно-патріотичне виховання;
 • підтримка територіальних громад, підвищення інвестиційної привабливості;
 • проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток волонтерського руху на території області, а також заходів, які пропагують ідею єдності та цілісності країни;
 • організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам’яті для відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проєкти, заходи), які спрямовані на отримання прибутку, підтримку політичної партії або релігійної організації.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше 85 % від вартості, передбаченої на реалізацію програми (проєкту, заходу). Решта 15 % від необхідного обсягу фінансування проєкту має бути забезпечена інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Для участі в конкурсі необхідно надати до Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною пунктом 2.1. Порядку, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проєкту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства та скріпленим печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності);

2) опис проєкту та кошторис витрат, необхідних для його реалізації, за формою, визначеною пунктом 2.1. Порядку. Опис проєкту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проєкту, інформацію про цільову аудиторію та залучені до реалізації проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про перебіг реалізації проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їхнього залучення до реалізації проєкту);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема, досвід реалізації проєктів і проведення заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

5) довідку, складену інститутом громадянського суспільства в довільній формі, щодо зобов’язання взяти участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менш як 15 % від необхідного загального обсягу фінансування. Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проєкти, які подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на 9 місяців.

Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу) від 50 тис. до 100 тис. грн. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються в друкованій та електронній формах.

Усі документи, які складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається в форматі PDF, doc.,docs, хls на електронному носії.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 жовтня 2021 року по 15 листопада 2021 року включно щодня, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:

м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 4-й під’їзд, 5-й поверх, кімн. 8.

Консультація та надання додаткової інформації здійснюється за телефоном 715 72 73.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства якщо:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2.5. Порядку;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Форми конкурсних документів.

Інші оголошення

Всі оголошення