ОГОЛОШЕННЯ  про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

  • 220

ОГОЛОШЕННЯ

 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність здійснюється на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти (ШВПГКН) філії Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства «Укргазвидобування» і полягає у: реконструкції блоку гідроочистки дизельного палива з встановленням реактора гідроочистки дизпалива Р-102 для збільшення виробництва дизельного палива на ШВПГКН європейської якості (Євро-5) згідно вимог ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічного регламенту, а також збільшення міжрегенераційного пробігу  каталізатора реконструкції технологічних установок ГФУ-1, ГФУ-2 із заміною печей для заміни морально та фізично застарілих технологічних печей з низьким ККД на сучасні з високим ККД та забезпечення економії паливного газу власного видобутку. Будівництво нової печі П-3 ГФУ-1 (з коефіцієнтом корисної дії не менше 80%).

1) Реконструкція блоку гідроочистки дизельного палива з встановленням реактора гідроочистки дизпалива Р-102 призначена для збільшення виробництва дизельного палива європейської якості (Євро-5) згідно вимог ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічного регламенту, а також збільшення міжрегенераційного пробігу каталізатора, а саме для збільшення міжрегенераційного пробігу каталізатору при підвищенні потужності блоку гідроочистки та отримання продукції з вмістом сірки менше 10 ppm у межах існуючої земельної ділянки площею 38,13 м2. Крім того, слід зазначити, що в перспективу очікується збільшення частки нафти, що надходить на переробку, яка містить більше дизельних фракцій (до 35%), що обумовлює збільшення потужності блоку гідроочистки до 200 тис. тон/рік.

Проектом передбачається:

─       встановлення реактора Р-102 та його підключення до існуючих трубопроводів обв’язки реактора Р-101 та існуючого обладнання;

─       байпас теплообмінників Т-101/1, Т-101/2 з контуром регулювання температури реакційної суміші на вході в реактори Р-101, Р-102;

─       подача та регулювання кількості водневмісного газу на вхід реакторів Р-101 та Р-102;

─       встановлення запірної та регулюючої арматури;

─       керування технологічним процесом засобами КВПіА.

Реактор Р-102 буде розташовуватися на відкритій площадці на відмітці умовного нуля поблизу від існуючого реактора Р-101 та печі П-101 (П-2) ГФУ-2 з якими він пов'язаний технологічно.

2) Реконструкція технологічних установок ГФУ-1 та ГФУ-2 із заміною печей призначена для заміни морально та фізично застарілих технологічних печей з низьким ККД на сучасні з високим ККД (не менше 80%) та забезпечення економії паливного газу власного видобутку. ГФУ-1 є першою чергою Шебелинського ВПГКН і призначена для переробки газового конденсату або суміші 90% газового конденсату + 10% нафти. Проектна продуктивність установки по переробці газового конденсату досягла 450 тис. тонн на рік. Установка ГФУ-2 складається з блоку постфракціонування риформату (колони К-3, К-5), блоку отримання зрідженого газу (колони К-1, К-2), та блоку гідроочистки дизельного палива (колона К-101, реактори Р-101 та Р-102).

Реконструкція печі П-101 ГФУ-2 проводитиметься для забезпечення необхідного температурного режиму роботи блоку гідроочистки дизпалива.

Реконструкція технологічних підігрівачів П-1 ГФУ-1, П-2 ГФУ-1, П-3 ГФУ-2 здійснюватиметься для забезпечення необхідного температурного режиму роботи колон К-1, К-2, К-3 ГФУ-1 та К-3, К-5 ГФУ-2

Будівництво нової печі П-3 ГФУ-1 забезпечить необхідний температурний режим колони К-6 та К-7 УГФ-1.

Реконструкція технологічних підігрівачів ГФУ-1 та ГФУ-2 відбуватиметься у межах існуючої земельної ділянки.

Територія Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти філії Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства «Укргазвидобування» за адресою 64220 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н., Донецька селищна територіальна громада, смт. Андріївка (поза межами житлової забудови)

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (код згідно з ЄДРПОУ 30019775).

Юридична адреса: 04053 Київ-53, вул. Кудрявська, буд.26/28, тел. (044) 461-25-49, факс: (044) 461-29-72.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України та інші дозвільні документи, передбачені законодавством, для впровадження запланованої діяльності.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться у режимі відео-конференції 13 грудня 2023 р. о 12:00 год на платформі Webex за посиланням: https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=md7e2303950d269ee1e786b3655bbcba6.

Номер наради 2366 216 6554, пароль: g493tSHTDxz

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) - не заплановані

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 169 аркушах та додатки.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) Приміщення Донецької селищної ради, за адресою 64250 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н., смт. Донець, вул. Центральна, 40, тел. (05749)91-715, контактна особа –Наздрачов Анатолій Петрович.

2) Приміщення Шебелинського ВПГКН філії УПГГК АТ «Укргазвидобування», за адресою 64220 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н., Донецька селищна територіальна громада, смт. Андріївка, вул. Першотравнева, 141, тел. (05749) 41-3-48, контактна особа – Світлична Ірина Вячеславівна.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)