ГУ ДПС України в Харківській області інформує

  • 24

Фото без опису

Щодо блокування ПН/РКв Єдиному реєстрі податкових накладних

  Головне управління ДПС у Харківськійобласті нагадує про алгоритм дій платника податку при блокуванні податковихнакладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

  У разі зупинення податковоїнакладної/розрахунку коригування в ЄРПН контролюючий орган  протягом операційного дня  надсилає (в електронній формі) в автоматичномурежимі платнику  податку квитанцію, яка єпідтвердженням зупинення такої реєстрації.

 

  Платник має право подати доконтролюючого органу пояснення та копії підтверджуючих документів  для розгляду питання щодо прийняття  комісією регіонального рівня рішення про  реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК.

  Відповідно п. 6 Порядку прийняття рішень прореєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК, в Єдиному реєстрі податкових накладних,затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520, строкиподання  пояснення та копії документів визначений  протягом 365 календарних днів, що настають задатою  виникнення податковогозобов’язання, відображеного в ПН/РК. Зазначаємо, що пунктом 102.9 статті102  ПКУ у зв’язку із запровадженням діїправового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в  Україні, зупиняється перебіг строків,визначених ПКУ. Таким чином, якщо закінчення строку 365 календарних днівповідомлення про надання пояснення припадає на період дії правового  режиму воєнного, надзвичайного стану, то такийперебіг строку зупиняється.

 

  До повідомлення про подання пояснень та копійдокументів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію якихзупинено потрібно надати письмові пояснення та копії документів, визначені п.5Порядку наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019 року №520. Пояснення тадокументи подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобамиелектронного зв’язку за формою J(F) 1312603.

 

За результатамирозгляду письмових пояснень та копій документів комісія регіонально рівняупродовж 5 робочих днів:

-        або приймає рішенняпро реєстрацію ПН/РК,

-        або направляєповідомлення про необхідність надання додаткових документів (у такому випадку платникмає право подати додаткові письмові пояснення та зазначені документи впродовж 5робочих днів  за формою J(F) 1307801),

-        або приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК (уразі надання копій документів, складених/оформлених із порушеннямзаконодавства, ненадання чи часткового ненадання додаткових письмових пояснень,копій документів).

 

 Якщо комісією регіонального рівня прийнято рішення провідмову в реєстрації податкових накладних, таке рішення може бути оскарженоплатником податку в адміністративному або судовому порядку.

  Адміністративний порядок  передбачає подання скарги на рішення податковогооргану у строки, визначені ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня2010 року N 2755-VI, зі змінами і доповненнями, а саме впродовж 10 робочихднів, що настають за днем прийняття такого рішення.

 

 З метоювирішення проблемних питань, які виникають з питань блокування податковихнакладних, платникам податків пропоновано звертатися до ГУ ДПС у Харківськійобласті за телефонами «гарячої лінії»: 057 (702-85-77), 057(702-86-40), 057 (702-86-65).