Компенсація за навчання військовим

  • 248

Фото без опису

Захисники і Захисниці України, які є мешканцями Харківської області та здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти Харківської області за власні кошти можуть отримати адресну грошову допомогу на часткову компенсацію оплати за навчання.

Рішення ухвалене на засіданні ХХІІІ сесії VIII скликання Харківської обласної ради  21.05.2024 року.

Відповідно до Порядку надання адресної грошової допомоги на часткову компенсацію оплати за навчання захисникам і захисницям України, які є мешканцями Харківської області та здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти Харківської області за рахунок власних коштів (далі – Порядок), заявник подає до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації щороку у термін до    01 жовтня для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та до 01 листопада – для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня особисту заяву.

Заявник до заяви має також подати копії таких документів:

• копія паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії ID-паспорта (лицьового та зворотного боку) разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника);

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

• копія документа, що підтверджує статус заявника відповідно до пункту 3 Порядку (копія посвідчення учасника бойових дій, копія посвідчення особи
 з інвалідністю внаслідок війни);

• копія укладеного договору про навчання у закладі вищої освіти між заявником та закладом вищої освіти;

• документ, що підтверджує сплату за навчання згідно з укладеним договором;

• довідка про відкриття поточного рахунка в Уповноваженому банку (уповноваженими банками є банки, які відповідають вимогам, встановленим Порядком відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами) (далі – Уповноважений банк).

Першочергово адресна грошова допомога надається заявникам, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Цей Порядок набуває чинності з 01.08.2024 року.