Усиновлення

 • 626

Що таке усиновлення?

Усиновленняце юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обовязків від однієї родини до іншої. Це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах доньки чи сина, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих, так і з боку дитини.

Хто може усиновити дитину

Усиновлювачем може бути:

 • дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 • особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років;
 • подружжя, один із подружжя за умови згоди іншого на усиновлення, або одинока особа. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

Переважне право серед кількох осіб, бажаючих усиновити одну й ту ж дитину надається:

 • родичам дитини, незалежно від місця їх проживання;
 • громадянам України – перед іноземцями;
 • особам, які всиновлюють двох або більше дітей (сестер, братів), не розриваючи сімейних стосунків;
 • особам, у сім’ях яких проживає дитина, яка всиновлюється;
 • особам, які є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка всиновлюється;
 • подружжю – перед одинокою особою.

Хто не може усиновити дитину?

 • обмежені у дієздатності або визнані недієздатними;
 • були позбавлені батьківських прав відносно інших дітей, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку;
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я України;
 • були засуджені за злочини, перелік яких зазначено в Сімейному кодексі України;
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем;
 • мають інтереси, які суперечать інтересам дитини.

Яку дитину можна усиновити?

 • батьки якої померли;
 • покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, після досягнення нею двомісячного віку;
 • яку було підкинуто чи знайдено, через два місяці з часу її знайдення;
 • батьки якої невідомі;
 • батьки якої дали згоду на усиновлення;
 • батьки якої визнані судом безвісно відсутніми;
 • батьки якої позбавлені батьківських прав.

 

Перелік документів, необхідних для усиновлення дитини

 • копія паспорта;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 • копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 • висновок про стан здоров’я кожного заявника;
 • засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

 

Права усиновленої дитини

Після прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, такі діти втрачають статус сироти або позбавленої батьківського піклування, а разом з ним і державні пільги.

З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням.

При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому - між її дітьми, онуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням. Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, які мають батьки щодо дитини.    Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.

Права особи, яка усиновила дитину

Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:

 • на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини, а при усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;
 • на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);
 • на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

 

Така відпустка надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

При цьому, заява про надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років має подаватись не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.


Державна допомога при усиновленні дитини

 

Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено новий вид допомоги - допомога при усиновленні дитини. Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі, якщо усиновлю-вачами є подружжя - право на допомогу при усиновленні дитини має один із них на їх розсуд.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення суду про її усиновлення за умови, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержанняна дитину інших видів допомоги.

Розмір такої допомоги дорівнює розміру, встановленому для народження дитини. На початок 2016 року одноразова виплата становить 10320,00 гривень, в подальшому протягом 24 місяців – по 860 грн. щомісячно.

Тобто, на відміну від допомоги при народженні дитини, на яку мали право лише усиновлювачі дитини до 1 року, на сьогодні право на допомогу у відповід-ному розмірі мають всі усиновлювачі, незалежно від віку усиновленої дитини.

Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначено у Порядку призначення івиплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (зі змінами та доповненнями).

Перелік документів, необхідних для призначення допомоги при усиновленні дитини

Для призначення допомоги при усиновленні дитини управлінню праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання (за умови пред’явлення паспорта або іншогодокумента, що посвідчує особу), подаютьсятакі документи:

 1. заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
 2. копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
 3. копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу управлінням праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації або за місцем фактичного проживання (за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації).

Документи, необхідні для призначеннядопомоги при усиновленні, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто

Зазначеним Порядком також передбачено, що орган, який призначає і ви-плачує державну допомогу сім’ям із дітьми, у тому числі допомогу при усиновленні, повинен давати роз’яснення з питань її призначення і виплати та надавати заявнику допомогу в одержанні необхідних документів.

Допомога при усиновленні виплачується щомісяця за вибором усиновлювача, якому призначена допомога, Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” за місцем його проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.