Опіка (піклування)

 • 524

Фото без опису

Що таке опіка (піклування)?

Опіка (піклування) – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян, які переважно перебувають у родинних відносинах із цими дітьми, з метою забезпечення виховання, освіти, розвитку, захист прав та інтересів дітей (глава 19 Сімейного кодексу України).

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років.

Опікун (піклувальник) призначається з осіб, близьких дитині, або інших осіб, з огляду на їх можливість виконувати опікунські обов’язки, враховуючи стосунки, що склалися між кандидатом в опікуни і дитиною.

Обов’язковою умовою є згода опікуна (піклувальника). Опікун (піклувальник) отримує щомісячну державну допомогу на підопічного у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Особи, які не є родичами дитини і бажають взяти її під опіку, зобов'язані пройти за направленням служби у справах дітей курс навчання з проблем виховання таких дітей.

Перелік документів, необхідних для оформлення опіки (піклування)

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров'я заявника;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

 

Порядок встановлення опіки (піклування)

 

Служба у справах дітей за місцем проживання особи, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням результатів навчання у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

 • приймає документи разом із заявою;
 • реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • вносить відомості про осіб до єдиного банку даних;
 • протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов;
 • готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

 

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням виконкому за місцем проживання заявника і за наявності повного пакету необхідних документів.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і документів, зазначених вище документів.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди складається довідка.