Прийомна сім'я

 • 689

 

Фото без описуЩо таке прийомна сім’я?

Прийомна сім'я – це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання на власну житлову площу від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається виконавчим комітетом  на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім'ю та необхідного пакету документів.

Хто такі прийомні батьки?

 

Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки беруть на виховання дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.

Кандидати у прийомні батьки повинні пройти навчання, яке організовується відповідним обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і лише після отримання позитивного висновку про можливість виховувати дітей вони можуть клопотати про створення прийомної сім’ї.

Хто такі прийомні діти?

 

Прийомні діти – це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім’ї.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання до – 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Діти, влаштовані до прийомної сім’ї, зберігають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть бути усиновлені. За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Перелік документів, необхідних для створення прийомної сім’ї

 • заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї;
 • копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
 • довідка про склад сім'ї (форма N 3);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
 • довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;
 • довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки, рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.


 

Хто не може бути прийомними батьками?

 

Прийомними батьками не можуть бути особи, які:

 • не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав;
 • були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їхньої вини;
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • не мають власної житлової площі;
 • з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання прийомних дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • є особами без громадянства;
 • крім зазначених осіб, не можуть бути прийомними батьками інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.


 

Який граничний вік для осіб, які можуть бути прийомними батьками

 

Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. У разі досягнення пенсійного віку одним із прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

 

До якого віку прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї?

 

Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

 

Порядок утворення прийомної сім’ї

 

Фото без описуРішення про утворення прийомної сім'ї приймається районною держадміністрацією на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім'ю, за поданням відповідного висновку служби у справах дітей районної держадміністрації про можливість утворення прийомної сім'ї за результатами проходження курсу підготовки і рекомендацією відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Зазначена сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов'язково інформується про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання за формою, встановленою Положенням про прийомну сім'ю.

Дія договору припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, порушення схеми антиретровірусної терапії дитини, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, досягнення батьками пенсійного віку, за згодою сторін та з інших причин, передбачених договором, а також за наявності вищезазначених обставин, за яких особи не можуть бути прийомними батьками.

Дія договору також припиняється у разі, коли прийомним батькам або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання: глибокі органічні ураження нервової системи, СНІД (крім прийомних сімей, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства
 

Права прийомних дітей

 

За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, раніше призначені, до влаштування дітей в прийомну сім’ю, аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать прийомним дітям як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей.

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Заклади охорони здоров'я організовують проходження прийомними дітьми обов'язкового медичного огляду, їх диспансерний нагляд.


Права та обов’язки прийомних батьків

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, зобов’язані належно виховувати та розвивати дітей, несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

Лікувально-профілактичні заклади проводять щорічне медичне обстеження прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, у тому числі за їх бажанням на ВІЛ-інфекцію.

 

Матеріальне забезпечення прийомної сім’ї

 

Порядок матеріального забезпечення прийомної сім’ї передбачений пунктами 18 – 25 Положення про прийомну сім'ю та постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року N 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету.

На прийомних дітей призначається державна соціальна допомога в грошовій формі, яка виплачується прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення за надання соціальних послуг у прийомній сім’ї.

Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення Відділом соціального захисту населення Донецької селищної ради. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа через банківську установу або державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання дитини у прийомній сім'ї.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18 років та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у прийомну сім'ю.

Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну прийомну дитину.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Із сум грошового забезпечення здійснюються нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.