Інформуємо,  що  у  поточному  році  буде  продовжено  державну  фінансову підтримку галузі тваринництва

  • 1128

Фото без опису

«Інформуємо,  що  у  поточному  році  буде  продовжено  державну  фінансову підтримку галузі тваринництва за наступними напрямками (далі - Програми):

1. дотація за наявні бджолосім’ї;

2. часткове  відшкодування  вартості  племінних  тварин,  бджіл,  сперми  та ембріонів;

3. часткове відшкодування вартості об’єктів;

4. компенсація  вартості  об’єктів,  профінансованих  за  рахунок  банківських кредитів;

5. дотація за утримання кіз та овець;

6. дотація за приріст корів власного відтворення;

7.  спеціальна  бюджетна  дотація  фермерським  господарствам  за утримання

корів.

   Більш  детально  з  умовами  дії  Програм  можна  ознайомитися  у Постанові Кабінету Міністрів України №106 від 7 лютого 2018 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» та Постанові Кабінету Міністрів України №107 від 7 лютого 2018 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції».

   Слід  зазначити,  що  програма  дотування  суб’єктів  господарювання  за наявні  бджолосім’ї  здійснюватиметься,  як  і  у  минулому  році,  через  органи місцевого самоврядування.

 

 

Первинне роз’яснення

щодо нарахування суб’єктам господарювання

1. Порядок  використання  коштів  за  наявні  бджолосім’ї  затверджено постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07.02.2018  №  107  «Про затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному бюджеті  для  державної  підтримки  розвитку  тваринництва  та  переробки сільськогосподарської продукції» (із змінами 2021 року);

2. Право  на  отримання  дотації  мають  фізичні  особи,  юридичні  особи  та фізичні  особи-підприємці  (ФОП)  (далі  -  суб’єкти  господарювання),  які утримують не менше 10 бджолосімей;

3. Розмір  дотації  складає  200  гривень  за  кожну  бджолосім’ю.  У  раз наявності  більше ніж 300  бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу;

4. Юридичні особи та ФОП, яким нараховується дотація повинні відповідати наступним вимогам:

-  стосовно  них  не  повинно  бути  відкрито  провадження  у  справі  про банкрутство  та/або  яких  не  визнано  банкрутами,  та/або  які  не перебувають  на  стадії  ліквідації  (для  виявлення  цих  фактів  орган місцевого  самоврядування  повинен  використовувати  інформацію  з Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та громадських формувань,  розміщеного  на  офіційному веб-сайті Мін’юсту, перед формуванням відомостей про нарахування дотації вони  не  повинні  мати  на  1  число  місяця,  в  якому  приймається  рішення про  включення  до  відомостей  про  нарахування  дотації,  прострочену більш  як  шість  місяців  заборгованість  з  платежів.

Реєстрація пасік

   Суб’єкт  господарювання  будь-якої  форми  власності  зобов’язаний зареєструвати пасіку в органі місцевого  самоврядування незалежно від того, чи має він отримувати дотацію. Це вимога  Закону України «Про бджільництво»!

   Порядок реєстрації пасік затверджений  наказом  Міністерства  економіки, торгівлі  та  сільського  господарства  України  від  19.02.2021  №  338  «Про  деякі питання  у  сфері  бджільництва»  та  є  обов’язковим  для  виконання  усіма власниками пасік незалежно від форми власності

   Звертаємо  увагу,  що  реєструється  пасіка  за  місцем  проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи!

   Реєстрація  пасіки  в  органі  місцевого  самоврядування  здійснюється  після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (далі - паспорт пасіки) та після реєстрації потужності оператору ринку в органах Держпродспоживслужби.

Приймання документів

1. Приймають  документи  та  нараховують  дотацію  органи  місцевого самоврядування (територіальні громади).  Останній день приймання документів у поточному році -  30 вересня.

 

2. Основними  умовами  для  прийняття  документів  від  суб’єкта господарювання є:

- пасіка  повинна  бути  зареєстрована  в  органі  місцевого  самоврядування;

- пасіка  повинна  мати  ветеринарно-санітарний  паспорт  з  оновленими  у поточному  році  даними  щодо  кількості  бджолосімей. 

 

3. Перелік документів, який необхідний для нарахування дотації:

а) від фізичної особи:

- копія паспорта громадянина України - власника пасіки;

- копія ідентифікаційного коду фізичної особи - власника пасіки;

- копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

- документ, що підтверджує державну реєстрацію потужності;

- копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

- довідка, видана органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із  зазначенням  кількості  наявних  бджолосімей  на  останню  звітну  дату  на момент подання документів;

б) від ФОП:

- копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

- документ, що підтверджує державну реєстрацію потужності;

- копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;

- довідка, видана органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із  зазначенням  кількості  наявних  бджолосімей  на  останню  звітну  дату  на момент подання документів;

в) від юридичних осіб:

- копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

- документ, що підтверджує державну реєстрацію потужності;

- копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;

- копію  звіту  про  виробництво  продукції  тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24  (річна) станом на 01  січня поточного року;

 

   Документи  для  нарахування  дотації  приймаються  виключно  у  разі розташування  пасіки  саме  на  території  Донецької селищної ради.  Проживання  фізичної  особи  на  території  відповідної ради  -  не обов’язкове.  Якщо  фізична  особа  проживає  на  території  іншого  органу місцевого  самоврядування,  а пасіка розташована на території Донецької селищної ради,  вона  отримає  в  іншому  органі  місцевого самоврядування  (за  місцем  проживання)  довідку  про  реєстрацію  пасіки  і надає  представнику Донецької селищної ради  у  складі  пакету  документів.  Якщо  і  фізична  особа  мешкає,  і пасіка розташована на території Донецької селищної ради, то представник Донецької селищної ради, відповідальний за прийняття документів,  видає  довідку,  яку він  подасть у складі пакету документів.  Якщо фізична  особа мешкає на території Донецької селищної ради, а пасіка розташована  на  території  іншого  органу місцевого  самоврядування, то  така пасіка повинна бути зареєстрована в Донецькій селищній раді, то Донецька селищна рада видає  фізичній  особі довідку  про  реєстрацію  пасіки,  яку  він  подає  в  інший  орган  місцевого самоврядування для нарахування дотації.

 

 

 

Інформацію надав начальник відділу архітектури, містобудування,                            

земельних відносин  Сороківська О.Г.