Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

  • 64

Фото без опису

Фото без опису

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

УКПГ-24 Шебелинського  ГКР для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 30019775.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;  тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: об’єкт Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установка комплексної підготовки газу-24 Шебелинського газоконденсатного родовища розташований (АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-24  Шебелинського ГКР) за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, Донецька селищна територіальна громада, поблизу
с. Прогрес.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ №24 спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, газовий конденсат). Річний видобуток складає: природного газ – 110,595 млн. м3,  конденсат – 23,881 т.

Видобуток природного газу і газового конденсату із родовища здійснюється за допомогою гірничих виробок (свердловин).

Природний газ від кожної свердловини поступає на блок вхідних ниток  УКПГ. Свердловини поділяються на три блоки. Після ВВШ газ подається на перший ступінь сепарації в сепаратор СЖ-1, де відбувається відділення від газу крапельної рідини і механічних домішок. Після сепаратора СЖ-1 газ поступає на другий ступінь сепарації в сепаратор СГ-2, де відбувається додаткова очистка газу. Далі газ поступає на замірний вузол для заміру витрати газу і потім подається в кільцевий газозбірний колектор ШГКР Ду 500 мм.

Відсепарована рідина із сепараторів СЖ-1 та СГ-2 продувається в атмосферну ємність-розділювач Е-1, де відбувається її дегазація. Конденсат з ємності Е-1 перетікає в підземну ємність Е-2, з якої, по мірі накопичення, її передавлюють газом в автоцистерну і вивозять на пункт збору конденсату та СПВ ШГКР – УКПГ-27. Пластова вода перетікає в ємність ЕПС. По мірі заповнення ЕПС воду відкачують агрегатом в автоцистерни та вивозять на УКПГ-27 ШГКР для повернення в пласт. Коли ЕПС повністю заповнюється, СПВ з ємності Е-1 перетікає через перелив в монжус.

На території проммайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: водяний підігрівач  "Титан" № 1; плита газова "Greta"               (ПГ-2); газовий котел  "Дніпро" АОГВ-12; водяний підігрівач  "Титан" № 2; факельний  амбар УКПГ; наземна ємність роздільник Є-1, об'ємом 25 м3; підземна ємність ЄПС, об'ємом 50м3; наливний стояк; свіча ШРУ; азовий котел  "Вулкан" АОГВ-30; ставок –випаровувач; наземна  ємність  Є-6, об'ємом 22 м3; наземна ємність  Є-3, об'ємом 10 м; нафтопастка (підземна ємність); факельний амбар; фарбування; шафа КВПіА; підземна ємність Є-2 об'ємом 6 м3; факельні амбари свердловин.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 2,876068 т/рік; сажа – 1,80711 т/рік; оксид вуглецю – 18,66683 т/рік; метан – 23,81354 т/рік; ксилол – 0,00608 т/рік; спирт метиловий – 0,000082 т/рік; бензин  (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець – 0,079773 т/рік; уайт-спірит – 0,00908 т/рік; вуглеводні насичені  С12-С19  (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,48852 т/рік та парникові гази. Валовий викид складатиме – 47,74708 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

 

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

УКПГ-14  Шебелинського  ГКР для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 30019775.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;  тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: об’єкт Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установка комплексної підготовки газу-14 Шебелинського газоконденсатного родовища розташований (АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-14  Шебелинського ГКР) за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, Донецька селищна територіальна громада, поблизу 
с. П’ятигірське.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

УКПГ-14 Шебелинського ГКР спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, газовий конденсат). Річний видобуток складає: природного газ – 82,196 млн. м3 ,  конденсат – 5,746 т.

Видобуток природного газу і газового конденсату із родовища здійснюється за допомогою гірничих виробок (свердловин). Природний газ із свердловин надходить на вузли вхідних шлейфів ВВШ-1 і ВВШ-2. З вузлів вхідних шлейфів газ поступає в робочий колектор, а потім в сепаратор СЖ, де відокремлюється від крапельної рідини та механічних домішок. Після сепаратора СЖ газ поступає на загальний замірний вузол, а далі подається в кільцевий газозбірний колектор ШГКР Ду 700. Частина газу після замірного вузла відгалужується, підігрівається в теплообміннику Т-1 (при потребі) і подається на вузол редукування. Після редукування газ проходить через сепаратор С-3 і направляється на замірний вузол для заміру витрати газу, а далі подається місцевому споживачу на с. П’ятигірське.

 Відсепарована рідина із сепаратора СЖ продувається в атмосферну ємність-розділювач Є-1, де відбувається поділ рідини на конденсат і пластову воду і їх дегазація. Із ємності Є-1 конденсат самопливом поступає в підземну ємність Є-2. По мірі заповнення ємності Є-2 конденсат передавлюється за допомогою газу через наливний стояк в автоцистерни і вивозиться на пункт збору конденсату та СПВ ШГКР - УКПГ № 27 для зберігання. Пластова вода з ємності Є-1 поступає в ємність ЄПС. По мірі заповнення ЄПС воду відкачують агрегатом в автоцистерни та вивозять на УКПГ-27 ШГКР для закачування в пласт.

На території проммайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: факельний  амбар УКПГ; водяний титан-1; газовий котел  "ATON" (АОГВ-25); наземна ємність роздільник Є-1, об'ємом 25 м3; ємність замірна Є-7; підземна ємність ЄПС, об'ємом 50м3; наливний стояк; факельний амбар; плита газова  "Greta" (ПГ-2); свіча одоризаційного бачка; свіча метанольного бачка; підземна ємність 
Є-6, об'ємом 5 м3; підземна ємність  Є-2, об'ємом 22 м3; фарбування; свіча ШРУ; факельні амбари свердловин та УКПГ.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 2,13062 т/рік; сажа – 1,37946 т/рік; оксид вуглецю – 13,88883 т/рік; метан – 2,86278 т/рік; ксилол – 0,00608 т/рік; спирт метиловий – 0,00001 т/рік; бензин  (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець – 0,01909 т/рік; уайт-спірит – 0,00908 т/рік; вуглеводні насичені  С12-С19  (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,26703 т/рік та парникові гази. Валовий викид складатиме – 38,56298 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.